Skip to content

Privacybeleid

Privacybeleid

Ingangsdatum: 21 augustus, 2019

Fishyleaks en Our Fish zijn initiatieven van Funding Fish, een geregistreerde liefdadigheidsinstelling in Engeland en Wales, registratienummer 1163785.

Our Fish (“ons”, “wij” of “onze”) beheert de websites https://www.fishyleaks.eu/ en https://report.fishyleaks.eu/ (de “Dienst”) – de eerste link verstrekt informatie over Fishyleaks en de tweede link bevat het vertrouwelijke en/of anonieme berichtensysteem.

Deze pagina bevat informatie over ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens wanneer je onze Dienst gebruikt en de keuzes die jij hebt met betrekking tot die gegevens.

Wij gebruiken jouw gegevens voor de levering en de verbetering van onze Dienst. Door de Dienst te gebruiken, ga je akkoord met de verzameling en het gebruik van informatie in overeenstemming met dit beleid.

Definities

 • Dienst Dienst is de website https://fishyleaks.eu/ en https://report.fishyleaks.eu/, die beheerd worden door Our Fish.
 • Persoonsgegevens Persoonsgegevens betekent gegevens over een levend individu dat kan worden geïdentificeerd door middel van deze gegevens (of van deze en andere informatie zowel die reeds in ons bezit zijn of die waarschijnlijk in ons bezit gaan komen).
 • Gebruiksgegevens Gebruiksgegevens zijn automatisch verzamelde gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van de Dienst of van de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van het bezoek aan een pagina).
 • Cookies Cookies zijn kleine informatiebestandjes die worden opgeslagen op jouw apparaat (computer of mobiel apparaat).
 • Verwerkeringsverantwoordelijke Verwerkingsverantwoordelijke betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen, gezamenlijk of gemeenschappelijk met andere personen) de doeleinden bepaalt waarvoor en de wijze waarop persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt. In het kader van dit Privacybeleid zijn wij een Verwerkingsverantwoordelijke van jouw Persoonsgegevens.
 • Gegevensverwerkers (of Dienstverleners) Gegevensverwerker (of Dienstverlener) betekent iedere natuurlijke of rechtspersoon die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke gegevens verwerkt. Wij kunnen de diensten gebruiken van verschillende Dienstverleners om jouw gegevens efficiënter te verwerken.
 • Betrokkene (of Gebruiker) Betrokkene is elk levend individu dat gebruik maakt van onze Dienst en dat het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Informatieverzameling en gebruik

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor uiteenlopende doeleinden om onze Dienst aan jou te kunnen leveren en om hem te verbeteren, tenzij jij ervoor kiest om anoniem te blijven.

Soorten gegevens die worden verzameld

Persoonsgegevens

Bij gebruik van onze Dienst kunnen wij jou vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met jou op te nemen of je te identificeren (“Persoonsgegevens”). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres

Als je de informatie anoniem wil rapporteren aan de Dienst zullen wij jouw e-mailadres niet verzamelen. Voor maximale beveiliging adviseren wij ook om de Tor Browser te gebruiken https://www.torproject.org/download/. Als je ervoor kiest om deze Tor niet te gebruiken, dan kan jouw anonimiteit niet gegarandeerd worden.

Om jouw veiligheid verder te verbeteren, adviseren wij de volgende instructies:

1) Wanneer je anoniem wenst te blijven, zend dan geen Persoonsgegevens (zoals je naam of de aard van de relatie met de door jou gerapporteerde organisatie, of andere informatie die, indien onderschept, gebruikt kan worden om jou op te sporen.

2) Gelieve geen gegevens sturen vanaf een computer of netwerk die/dat wordt beheerd door jouw werkgever, klant of organisatie die jouw activiteiten kunnen opsporen. Als je rapporteert vanaf een dergelijk netwerk kan jouw anonimiteit in gevaar komen.

Gebruiksgegevens

De Dienst verzamelt geen IP-adres of user agent van de gebruiker van de websites https://fishyleaks.eu/ en https://report.fishyleaks.eu/

Wij verzamelen geen informatie over het type browser, de versie van je browser, de pagina’s van onze Dienst die je bezoekt, de tijd en datum van je bezoek, de tijd die je hebt doorgebracht op die pagina’s en andere diagnostische gegevens.

Tracking & Cookiegegevens

https://fishyleaks.eu/ en https://report.fishyleaks.eu/ gebruiken geen enkele vorm van cookie.

 

Gebruik van gegevens

Our Fish gebruikt de gegevens die worden verstrekt door gebruikers op vertrouwelijke en anonieme basis om rapportages van illegale of onethische activiteiten te onderzoeken binnen de EU visserij.

Wij verzamelen geen gegevens voor andere doeleinden.

Juridische basis voor de verwerking van Persoonsgegevens onder de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG)

Als je inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) is de juridische basis van Our Fish voor de verzameling en het gebruik van persoonlijke informatie, zoals beschreven in dit Privacybeleid, afhankelijk van de Persoonsgegevens die wij verzamelen en de specifieke context waarin we ze verzamelen:

Our Fish mag jouw Persoonsgegevens verwerken omdat:

 • Wij een contract moeten afsluiten met jou;
 • Jij ons de toestemming hebt gegeven;
 • De verwerking in ons legitiem belang is en niet wordt opgeheven door jouw rechten.
 • In naleving van de wet.

Bewaren van gegevens

Alle gegevens die worden verzameld tijdens het rapporteren aan de Dienst vervallen automatisch na 18 maanden.

Alle gegevens die worden verzameld door de Dienst kunnen worden overgedragen aan – en bewaard worden op – computers die zich buiten het rechtsgebied van jouw staat, provincie, land of andere overheidsinstantie bevinden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van de wetgeving in jouw rechtsgebied.

De Dienst wordt gehost in Europa (Ierland voor https://fishyleaks.eu/ en Nederland voor https://report.fishyleaks.eu/). Als je ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, let er dan op dat we de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, overzetten naar Ierland, waar de Our Fish website wordt gehost en waar de gegevens tevens verwerkt zullen worden.

Jouw instemming met dit Privacybeleid gevolgd door jouw indiening van dergelijke informatie geven aan dat je akkoord gaat met die overdracht.

Our Fish zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en dat je Persoonsgegevens nooit worden overgedragen aan een organisatie of land als er geen gepaste controles zijn ingesteld, inclusief de veiligheid van jouw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Openbaarmaking ten behoeve van wetshandhaving

In bepaalde omstandigheden kan Our Fish verplicht zijn jouw Persoonsgegevens openbaar te maken, indien dit volgt uit de wet of als antwoord op geldige verzoeken door de publieke autoriteiten (bijvoorbeeld een rechtbank of overheidsinstelling). Wij proberen iedere gegevensverzameling buiten de inhoud van de rapportages aan de Dienst tot een minimum te beperken, om zodoende te voldoen aan de wet en ieder risico van onze bronnen te beperken.

Wettelijke vereisten

Als je anoniem hebt gerapporteerd hebt aan Fishyleaks bezitten wij jouw Persoonsgegevens niet. Als je op vertrouwelijke basis hebt gerapporteerd, door jouw Persoonsgegevens te delen, dan kan Our Fish jouw Persoonsgegevens openbaar maken als het te goeder trouw de mening is toegedaan dat een dergelijke handeling noodzakelijk is:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Om de rechten en het eigendom van Our Fish te beschermen en te verdedigen;
 • Om mogelijke misstanden te voorkomen of te onderzoeken in verband met de Dienst;
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of van het publiek te beschermen;
 • Als bescherming tegen juridische aansprakelijkheid.

 

Veiligheid van gegevens

De veiligheid van jouw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van verzending via het internet of elektronische methode van opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen toe te passen om jouw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid niet waarborgen.

Jouw rechten inzake gegevensbescherming onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Als je inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) heb je bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. Our Fish streeft ernaar redelijke maatregelen te nemen om jou de mogelijkheid te bieden het gebruik van jouw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of te beperken.

Als je wilt weten welke Persoonsgegevens wij van jou bezitten of als je wenst te worden verwijderd uit onze systemen kun je contact met ons opnemen.

In bepaalde omstandigheden heb je de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

 • Het recht van toegang, bijwerking of verwijdering van de informatie die wij van jou bezitten. Waar mogelijk heb je toegang tot jouw Persoonsgegevens en kun je ze bijwerken of de verwijdering rechtstreeks in je accountinstellingen aanvragen. Als je deze acties niet zelf kunt uitvoeren, kun je contact opnemen met ons om je te helpen.
 • Het recht op rectificatie. Je hebt het recht om jouw informatie te rectificeren als die informatie onnauwkeurig of onvolledig is.
 • Het recht om bezwaar te maken. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw Persoonsgegevens.
 • Het recht op beperking. Je hebt het recht te vragen dat wij de verwerking van jouw Persoonsgegevens beperken.
 • Het recht op gegevensportabiliteit. Je hebt het recht een kopie te ontvangen van de informatie die wij van jou bezitten in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • Het recht jouw toestemming in te trekken. Je hebt ook het recht om jouw toestemming op elk moment in te trekken waar Our Fish jouw Persoonsgegevens verwerkt op basis van jouw toestemming.

Let erop dat wij jou kunnen vragen jouw identiteit te verifiëren voor wij ingaan op dergelijke aanvragen.

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot onze verzameling en gebruik van jouw Persoonsgegevens. Voor meer informatie kun je contact opnemen met jouw lokale Autoriteit Persoonsgegevens in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

De Dienst heeft een externe partij aangesteld als Dienstverlener – GlobaLeaks – om de rapportagedienst https://report.fishyleaks.eu/ in onze naam te leveren, om diensten uit te voeren in het kader van onze Dienst of om ons te helpen bij de analyse van hoe onze Dienst wordt gebruikt.

Deze externe partijen hebben enkel toegang tot jouw Persoonsgegevens om deze taken uit te voeren in onze naam en zij mogen deze niet openbaar maken aan anderen of ze gebruiken voor andere doeleinden.

 

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als je klikt op een link van een externe partij, wordt je naar de website van die externe partij gebracht. Wij raden je sterk aan om het Privacybeleid te verifiëren van elke website die je bezoekt.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het privacybeleid of de privacypraktijken van de websites of diensten van een externe partij.

Privacy van kinderen

Onze Dienst is niet gericht op personen die jonger zijn dan 18 jaar (“Kinderen”).

Wij verzamelen nooit bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand die jonger is dan 18 jaar. Als je een ouder of voogd bent en je stelt vast dat jouw kind ons Persoonsgegevens heeft geleverd, vragen wij je contact op te nemen met ons. Als wij vaststellen dat we persoonsgegevens hebben verzameld van kinderen zonder de verificatie van ouderlijk toezicht zullen wij de nodige stappen ondernemen om die informatie te verwijderen van onze servers.

Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid op gezette tijden bijwerken. Wij zullen je op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid te publiceren op deze pagina.

Wij zullen je op de hoogte brengen via e-mail en/of een duidelijke melding op onze Dienst voordat de wijzigingen van kracht gaan en wij zullen de “aanvangsdatum” bijwerken die vermeld staat bovenaan in dit Privacybeleid.

Wij raden je aan om dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen aan dit Privacybeleid gaan van kracht op het moment dat ze worden gepubliceerd op deze pagina.

Neem contact met ons op

Als je vragen hebt over ons Privacybeleid kun je contact opnemen met ons: